Hlavní nabídka

O nás
Zastavárna
Kontakty

www

Banner
Banner

Novinky

480 kopie.jpg


1.zlínská zastavárna, bazar ve Zlíně je provozovna, kde obdržíte finanční hotovost proti zástavě movité věci. Zástavní cena je maximálně 50% z dohodnuté ceny zastavené věci. Následně je dohodnut termín splacení půjčené finanční částky navýšené o stanovený úrok, který činí několik procent z půjčené částky. Po splacení je movitá věc vrácena majiteli.

Při zástavě vždy musíte předložit svůj platný průkaz totožnosti a starší 18-ti let.

Zapůjčená částka je však maximálně 50% z dohodnuté ceny zastavené věci. Hodnota věcí se určuje i aktuální cenou na trhu.

Zástava movité věci

* Hodnota zastavené věci se určí dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. Zapůjčená částka je maximálně 50 % z dohodnuté ceny zastavené věci.

* Zástavní doba činí 4  týdny počínaje dnem zastavení. Úroková sazba ze zapůjčené částky:

1. týden ... 5 %,   2. týden ... 5 %,   3. týden ... 5 %,   4.týden ... 5%, minimálně však 30,- Kč. Výše uvedená úroková sazba je platná i v případě prodloužení, neboť prodloužení zástavní smlouvy se rovná smlouvě nově sepsané. Vyzvednutí a prodloužení zástav   PO - NE  8 - 17 hod.

* Věřitel se zavazuje vrátit zastavenou věc dlužníkovi nebo doručiteli zástavní smlouvy proti vrácení dlužné částky včetně smluveného úroku.

* Zastavitel stvrzuje svým podpisem, že zastavená věc nepochází z trestné činnosti a souhlasí s tím, že po uplynutí sjednané lhůty této smlouvy, tj. den splatnosti, byla tato smlouva považována za smlouvu kupní s tím, že vlastnické právo k zastavené věci přešlo do vlastnictví zastavárny.